Mgr. Ing. Michaela Jedličková je absolventkou Masarykovy univerzity, Právnické fakulty, oboru Právo a dále také absolventkou České zemědělské univerzity, Provozně - ekonomické fakulty, oboru Veřejná správa a regionální rozvoj.

V roce 2011 úspěšně vykonala zkoušku pro vykonávání funkce Insolvenčního správce.

V roce 2019 složila advokátní zkoušku pro samostatný výkon činnosti advokáta.